background

Subanana PLUS

最多香港 YouTuber 及製作公司選用的 AI 字幕工具

✅   廣東話影音轉寫為書面語/口語 ,用戶實測高達 98% 準確率
✅  支援中、英、日、韓、泰等 80 種語言字幕及一鍵翻譯
✅  免費試用,免下載、免信用卡

使用流程

Image
 1. 1

  上傳影音及選擇語言

  上傳影音檔案 / YouTube 連結 / 使用工具的錄音功能,選擇對應的影音及生成字幕語言

 2. 2

  生成字幕

  點擊「開始生成字幕」按鈕。AI 將自動為您生成字幕

 3. 3

  校對/翻譯字幕

  使用我們的字幕編輯器查看或校對字幕,完成後按需要使用字幕翻譯功能加上其他語言的字幕軌

 4. 4

  下載字幕

  按需要選擇格式下載字幕,或下載嵌入字幕的影片

比較免費及訂閱功能

免費試用 訂閱計劃
AI 生成字幕
每條影片長度上限 15 分鐘 3 小時
每個檔案大小上限 500 MB 5 GB
匯出影片 (影片內嵌字幕)
無水印 -
影片質素 最高 720p 最高 4k
字幕編輯器功能
線上編輯字幕及時間軸
字幕翻譯
同時編輯多語字幕軌
下載字幕檔 -
價格 HK$0 /月 HK$105 /月 起
開始使用 瀏覽計劃詳情

一個訂閱,無限可能

月付
年付 (節省高達 33%)
Basic 可上載影片時數:1 小時/月 HK$ 160 /小時 月付 HK$160
🟢 所有 Free 版本功能
🟢 下載字幕檔
🟢 從導出的影片中去除我們的水印
Pro 可上載影片時數:4 小時/月 HK$ 102.5 /小時 月付 HK$410
🟢 所有 Basic 版本功能
🟢 Premium 專人校對服務 75折優惠
本月銷量#1
Ultra 可上載影片時數:10 小時/月 HK$ 59 /小時 月付 HK$590
🟢 所有 Pro 版本功能
🟢 個人創作者尊享:向客服申請審批可免費升級無限任用
Business 可上載影片時數:>10 小時/月
🟢 所有 Pro 版本功能
🟢 提供額外帳號給同事使用
🟢 提供公司帳單發票
🟢 專屬客戶經理,使用教學
🟢 與內部系統對接/訂製功能
Basic 可上載影片時數:12 小時/年 HK$ 105 /小時 年付 HK$1,260
🟢 所有 Free 版本功能
🟢 下載字幕檔
🟢 從導出的影片中去除我們的水印
Pro 可上載影片時數:48 小時/年 HK$ 82 /小時 年付 HK$3,940
🟢 所有 Basic 版本功能
🟢 Premium 專人校對服務 75折優惠
本月銷量#1
Ultra 可上載影片時數:120 小時/年 HK$ 49.5 /小時 年付 HK$5,940
🟢 所有 Pro 版本功能
🟢 個人創作者尊享:向客服申請審批可免費升級無限任用
Business 可上載影片時數:>120 小時/年
🟢 所有 Pro 版本功能
🟢 提供額外帳號給同事使用
🟢 提供公司帳單發票
🟢 專屬客戶經理,使用教學
🟢 與內部系統對接/訂製功能

常見問題

Plus 同 Premium 有咩分別?

Plus 係一個線上智能上字幕工具,使用 AI 技術幫你轉譯字幕,配合功能完善嘅字幕工具協助用家更快完成校對工作,省卻大家由零開始打字幕嘅功夫同時間。

Premium 服務會有專業嘅字幕團隊一站式幫你製作並校對一條完整字幕,完全唔使自己落手;支援粵文(廣東話口語)、中文及英文字幕。

唔識用,點算?

可以參考我哋嘅 影片教學 ,或者隨時 WhatsApp / Facebook 搵我哋。

系統有冇咩需求?

Mac OS / Windows - 8GB Ram

個字幕係咪會加埋入條片度㗎?

你可以喺編輯好你嘅字幕之後,喺右上方㩒一下 「內嵌字幕」掣,就可以下載加上字幕嘅影片。

另外你都可以喺右上角㩒一下 「下載字幕」掣,就可以下載到字幕檔 (.srt)。之後你可以利用影片編輯軟件 (例如: Premiere Pro, Final Cut Pro等等)自行將字幕加入影片當中。

如果影片會上載到 YouTube,都可以選擇利用 YouTube 嘅 CC 字幕功能,直接上傳字幕檔。詳細上字幕嘅方法可以參考喺我哋 網誌:【YouTube 字幕教學】匯入 AI 字幕 srt 流程圖文攻略 入面嘅教學!

FB Inbox / WhatsApp
E: subanana@datax.io
P: +852 5701 1075

如果你對字幕𠹌有任何疑問、意見或者建議,歡迎你留言或者用以上方式聯絡我哋,團隊將會盡快回覆。

辦公時間:星期一至五 10:00 - 18:00。